İletişim:    Telefon: +90 262 677 46 00      Email: info@demisas.com.tr

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


TEMETTÜ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait olup SPK'nun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre 40.320.039 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 35.420.062,87 TL dönem karı bulunmaktadır. 2016 yılı geçmiş yıl zararlarının , 2017 ve 2018 dönem karlarından mahsup edilmesine , kalan 2018 yılı karının ise SPK'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğ hükümleri de esas alınmak üzere vergi ve diğer yasal yedek karşılıklar ayrıldıktan sonra aşağıda hesaplandığı şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.            
            
Bu durumda; 1 TL'lik nominal değerli her bir hisse için;        
a- Tam Mükellef kurumlara 0,20 TL            
b- Tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara brüt  0,20 TL, net 0,20 TL,*    
c- Kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu'na 526.310,22 TL temettü ödemesi yapılmasına,     
d- Dağıtım tarihinin 27.05.2019 tarihi olarak belirlenmesine,        
İşbu teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

2018 Kar Dağıtım Tablosu İncele